001 70th Cbt Engrs. An Khe, Jones, K.JPG

002 70th Cbt Engrs. An Khe, Self, J.JPG

003 70th Cbt Engrs. An Khe, Smothers, L.JPG

004 An Khe area.JPG

005 An Khe, 3 Men and a dog.JPG

006 An Khe, Billy and 4 others at EM club.JPG

007 An Khe, Billy Motes and who.JPG

008 An Khe, Blonde dancer1.JPG

009 An Khe, Blonde dancer2.JPG

010 An Khe, Blonde preformer.JPG

011 An Khe, Blonde singer1.JPG

012 An Khe, Blonde singer2.JPG

013 An Khe, Destroyed jeep.JPG

014 An Khe, Downtown.JPG

015 An Khe, Girls band, stage show.JPG

016 An Khe, Guy with N Dakota flag.JPG

017 An Khe, Guy with rope, dark glasses.JPG

018 An Khe, Guys at a show.JPG

019 An Khe, Guys fishing.JPG

020 An Khe, Local on scooter.JPG

021 An Khe, Man in hooch.JPG

022 An Khe, Man sitting on spool.JPG

023 An Khe, Man with bandaged hand by stream.JPG

024 An Khe, Man with bandaged hand, picnic table.JPG

025 An Khe, Man with case of Black Label beer.JPG

026 An Khe, Man with crossed arms.JPG

027 An Khe, Man with goggles on head, civilian truck.JPG

028 An Khe, Man with machette.JPG

029 An Khe, Man with steel pot & 45.JPG

030 An Khe, Three men, bunk, A patch.JPG